Disclaimer

muziekwinkel.info is een website van Multi PC B.V.

Aansprakelijkheid

muziekwinkel.info heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. muziekwinkel.info aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

muziekwinkel.info garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door muziekwinkel.info gewenst moment worden gewijzigd.

Websites van derden

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor muziekwinkel.info op geen enkele wijze verantwoordelijk is. muziekwinkel.info aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat muziekwinkel.info de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Persoonsgegevens

muziekwinkel.info bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan muziekwinkel.info worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van muziekwinkel.info voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij geeft u door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

Auteursrecht

De op deze website gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van muziekwinkel.info. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieën en downloads voor persoonlijk, prive, niet-commercieel gebruik van inhoud op deze website is toegestaan.

Privacy

Bezoekt u deze website of vult u gegevens op deze website in, dan verwerkt muziekwinkel.info uw persoonsgegevens. In deze privacy policy leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Logs

muziekwinkel.info kan logbestanden bijhouden van deze website. In deze logbestanden staan onder andere uw IP-adres, de browser die u gebruikt, het tijdstip dat u onze website heeft bezocht en welke pagina's u bezocht heeft gedurende uw bezoek.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken IP-adressen, browser, tijdstip en pagina's voor twee doelen:

  1. Om te analyseren hoe vaak de website muziekwinkel.info wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics en een eigen, beveiligde database.
  2. Om de website muziekwinkel.info veilig en bereikbaar te houden.

Bewaartermijnen

Alle gegevens worden na 365 dagen automatisch gewist.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

  1. Alle gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database.
  2. Een beveiligde verbinding bij het gebruik van muziekwinkel.info is verplicht. Dit kunt u zien aan het groene slotje in de browser en de link die met https:// begint.
  3. Alle apparaten waarmee wij werken zijn uitgerust met een firwall en virusscanner.
  4. Slechts een paar medewerkers kunnen uw gegevens inzien, omdat dat vereist is voor hun werkzaamheden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens of uw gegevens overdragen.
Wij kunnen u daarbij vragen om een verificatie door middel van een document, zoals een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Indien dit van toepassing is, ontvangt u van ons een e-mail met nadere instructies.
Daarbaast willen we u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

muziekwinkel.info kan informatie over het gebruik van deze websites verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door muziekwinkel.info op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Cookies van derden

muziekwinkel.info maakt gebruik van Google AdSense en/of Google Analytics, diensten van Google Inc (Google). Google Analytics en Google AdSense gebruiken cookies. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

muziekwinkel.info maakt gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven, Waaronder Google. Google biedt verschillende advertentieservices via de programma's AdWords en AdSense om de meest nuttige en relevante advertenties online voor u weer te geven. Deze advertenties kunnen worden weergegeven op deze site. Sommige advertenties zijn uitsluitend gebaseerd op uw zoekopdrachten of op de inhoud van de pagina die u weergeeft. Voor meer informatie zie Google Adverteren & Privacy

Contact opnemen?

Heeft u een vraag of probleem? Wilt u een wijziging doorgeven? Neem contact met ons op.

muziekwinkel zoeken